Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 83

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid adviseert om de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen ten opzichte van het Ministerie van Economische Zaken te vergroten;

overwegende dat versterking van het veiligheidsbelang ook betekent dat de structuur van het gasgebouw fundamenteel wordt aangepast;

overwegende dat de rollen van aandeelhouder en beleidsmaker (verantwoordelijk voor de veiligheid) te veel verweven zijn geraakt bij het Ministerie van Economische Zaken;

overwegende dat het onderbrengen van het Staatstoezicht op de Mijnen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de ministeriële verantwoordelijkheid voldoende waarborgt, zoals ook bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) het geval is;

verzoekt de regering, het Staatstoezicht op de Mijnen onder formele verantwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Milieu te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Veldhoven

Agnes Mulder