Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 80

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vele honderden Groningers verwikkeld zijn in eindeloze discussies over schadeafwikkeling;

verzoekt de regering, te bespoedigen dat men gebruikmaakt van een burgerschadeprotocol, niet zijnde opgesteld door de NAM, en een Fonds Mijnbouwschade in te richten waaruit herstelbetalingen worden gedaan en een uitkoopregeling wordt gefinancierd, voor te schieten door het Rijk en te verhalen op de NAM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling