Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 79

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheid en rechtszekerheid van burgers in mijnbouwgebieden verbeterd moet worden;

van mening dat een nulmeting van de fysieke leefomgeving hier sterk aan kan bijdragen;

verzoekt de regering, een verplichte nulmeting op te nemen bij het verlenen van nieuwe winningsvergunningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling