Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 77

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Waddenzee werelderfgoed is;

overwegende dat de NAM onderzoekt of afvalwater van de oliewinning in Drenthe op de Waddenzee geloosd kan worden;

verzoekt de regering om, lozing van afvalwater in de Waddenzee te ontmoedigen en alleen toe te staan als het afvalwater voldoet aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot lozing op oppervlaktewater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren