Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 73

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat elke euro die wordt geïnvesteerd in fossiele energie niet besteed kan worden aan de noodzakelijke transitie met duurzame energie;

overwegende de brede wens om zo snel mogelijk de kolencentrales in Nederland te sluiten;

constaterende dat financiële steun aan de ondergrondse opslag van CO2 van kolencentrales het voortbestaan van deze centrales kunstmatig verlengt;

verzoekt de regering, niet meer financieel bij te dragen aan de winning en productie van fossiele energie, ook niet via financiële bijdragen aan CO2-opslagprojecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg