Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 72

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 72 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 6 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot 2020 een moratorium is afgekondigd op commerciële winning van schaliegas in Nederland;

constaterende dat de mijnbouwwet de gelegenheid biedt om middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te bepalen dat een bepaalde delfstof niet mag worden gewonnen in Nederland;

verzoekt de regering, het moratorium op schaliegaswinning te borgen middels een AMvB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg