Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 69

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S.

Ontvangen 6 juli 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Na artikel 5 wordt een artikel 5a ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Onze Minister draagt zorg voor de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma, waarin de inbreng van nationale en internationale wetenschappers en deskundigen is geborgd.

Toelichting

Het onafhankelijke wetenschappelijke kennisprogramma is de invulling van één van de aanbevelingen van het OVV-rapport. Het programma wordt begeleid door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie bestaande uit onafhankelijke nationale en internationale wetenschappers en deskundigen. In het programma wordt breed gekken naar het gedrag van de ondergrond als gevolg van mijnbouwactiviteiten en de gevolgen daarvan in de vorm van schade. Het onderzoek moet beter in de oorzaak-gevolg relatie en mogelijke mitigerende maatregelen.

Smaling Van Tongeren Agnes Mulder