Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 107

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 107 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WASSENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 72

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot 2023 een moratorium is afgekondigd op commerciële winning van schaliegas in Nederland,

constaterende dat de mijnbouwwet de gelegenheid biedt om middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te bepalen dat een bepaalde delfstof niet mag worden gewonnen in Nederland,

verzoekt de regering het moratorium op schaliegaswinning te borgen middels een AMvB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg