Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34326-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Duisenberg c.s. over schade verhalen op de Maagdenhuisbezetters
Dossiernummer 34326
Dossiertitel Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek
Identifier kst-34326-4
Indiener P.J. Duisenberg
Indiener H.J. Beertema
Indiener R. Bisschop
Indiener M.R.J. Rog
Ondernummer 4
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Initiatiefnota van het lid Jasper van Dijk: Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek; Motie; Motie van het lid Duisenberg c.s. over schade verhalen op de Maagdenhuisbezetters
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016