Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834309 nr. 25

34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat kinderen niet in een cel horen te zitten, maar als dit toch gebeurt het met zo min mogelijk leed gepaard dient te gaan;

constaterende dat kinderen nu soms midden in de nacht van hun bed worden gelicht door mannen in uniform waardoor zij een traumatische ervaring kunnen oplopen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat gezinnen met kinderen op humane wijze worden meegenomen, zo veel mogelijk overdag en zonder personeel in uniform,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Kuiken

Van Ojik