Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834309 nr. 15

34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN VOORDEWIND

Ontvangen 8 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «twee weken» vervangen door «één week».

2. In het zevende lid wordt na «afzonderingsruimte,» ingevoegd «de rechtsbijstandverlener van de vreemdeling,».

Toelichting

Indieners zijn van mening dat verlenging regelmatig door de directeur van de inrichting moet worden getoetst en een verlengingstermijn van twee weken daarvoor te lang is. Indieners stellen daarom voor deze termijn te stellen op één week. Indieners zijn verder van mening dat het voor de hand ligt de rechtsbijstandverlener van een vreemdeling op de hoogte te stellen van de afzondering en stelt daarom voor deze verplichting op te nemen in het zevende lid.

Groothuizen Voordewind