Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834309 nr. 13

34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN GROOTHUIZEN

Ontvangen 8 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 99, onderdeel J, komt artikel 58, eerste lid, te luiden:

  • 1. Een vreemdeling kan door Onze Minister, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze afdeling, in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dit is alleen mogelijk als uiterste middel indien minder dwingende maatregelen niet doeltreffend kunnen worden toegepast.

Toelichting

Dit amendement regelt dat expliciet in de Vreemdelingenwet 2000 wordt opgenomen, dat een vreemdeling slechts als uiterste middel in vreemdelingenbewaring kan worden gesteld. Hiermee beogen de indieners het ultimum-remediumkarakter van de vreemdelingenbewaring te benadrukken.

Voordewind Groothuizen