Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-8
Indiener H.A.G. Ronnes
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de schenkvrijstelling wordt verhoogd met ingang van 1 januari 2016
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016