34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij amendement 34 302, nr. 40 een bedrag van 100 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA);

overwegende dat daardoor het maximum aftrekpercentage kan worden verhoogd naar 65%;

verzoekt de regering, de EIA-regeling aan te passen, zodanig dat het aftrekpercentage wordt verhoogd van 41,5% naar 65%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven