Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-05-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-117
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 117
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2016, over Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016