Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XVII-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Van Veldhoven en Van Laar over het besteden van 4 miljoen aan veilige abortus en specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.
Dossiernummer 34300-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XVII-25
Indiener S. van Veldhoven
Indiener R.P. van Laar
Ondernummer 25
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016; Amendement; Amendement van de leden Van Veldhoven en Van Laar over het besteden van 4 miljoen aan veilige abortus en specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016