Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XVII-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Smaling en Teeven waarmee 1,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan het consortium Wings for Aid voor het bouwen van een prototype drone die het Nederlands Midden- en Kleinbedrijf via bijvoorbeeld het Rode Kruis kan inzetten in landen waar natuurrampen zich voltrekken
Dossiernummer 34300-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XVII-10
Indiener E.M.A. Smaling
Indiener F. Teeven
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016; Amendement; Amendement van de leden Smaling en Teeven waarmee 1,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan het consortium Wings for Aid voor het bouwen van een prototype drone die het Nederlands Midden- en Kleinbedrijf via bijvoorbeeld het Rode Kruis kan inzetten in landen waar natuurrampen zich voltrekken
Uitgiftedatum 2015-11-20
Vergaderjaar 2015-2016