Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XV nr. 10

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10 Tegemoetkoming ouders wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 3.700 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement verhoogt de extra tegemoetkoming in de kinderbijslag voor alleenstaande of alleenverdienende ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen naar 2.000 euro. Dit betreft een verhoging van 540 euro, oftewel 37% ten opzichte van de extra tegemoetkoming TOG die in 2014 € 1.460 bedroeg.

Het budgettaire beslag van deze verhoging bedraagt € 3,7 miljoen. Omdat de extra tegemoetkoming in de kinderbijslag na afloop van het jaar wordt uitgekeerd leidt een verhoging per 2016 tot extra uitgaven per 2017. Dit heeft tot gevolg dat in artikel 10, Tegemoetkoming ouders, het verplichtingenbedrag in 2016 wordt verhoogd met € 3.700 (x € 1.000). Hiermee wordt bereikt dat vanaf 2017 het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van eerdergenoemd artikel worden verhoogd met € 3.700 (x € 1.000).

De dekking wordt gevonden in een amendement op het Belastingplan 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 49).

Schouten Dijkgraaf