Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 172

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2015

Tijdens het Algemeen Overleg Bedrijfsleven en Innovatie van 11 februari jl. (Kamerstuk 32 637, nr. 236) heb ik toegezegd u uiterlijk 1 april 2016 te informeren over de voortgang van de uitvoering van het amendement Mei Li Vos/Verhoeven, waarmee € 8 miljoen uit het Toekomstfonds voor SURF is geoormerkt.1

Omdat SURF een aanvraag heeft ingediend in de nieuwe regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF), heb ik besloten om eerst de uitkomst van de beoordeling van de TOF-aanvraag af te wachten. Deze aanvraag is in november 2015 ingediend. De juridische onderbouwing van de toe- en afwijzing voor alle voorstellen vergt meer tijd dan aanvankelijk ingeschat, waardoor ik u op dit moment nog niet kan informeren of de aanvraag van SURF gehonoreerd wordt.

Alvorens de exacte toekenning te kunnen afgeven, zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), conform de procedure, in de komende weken nog aanvullende (financiële) informatie vragen over de voorstellen om tot honorering te kunnen komen. Uiterlijk eind mei a.s. zullen de beschikkingen worden afgegeven. Ik verwacht u begin juni 2016 te kunnen informeren over de uitvoering van het amendement en over alle projecten die zijn gehonoreerd in het kader van deze regeling.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163. Naar aanleiding van het amendement Mei Li Vos/Verhoeven is eind 2015 een eenmalig bedrag van € 8 miljoen uit het Toekomstfonds voor SURF geoormerkt. Hiermee kan SURF de noodzakelijke investeringen doen in de vervanging van onderdelen van de ICT-infrastructuur die binnenkort «end of life» zijn.