Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-VIII-143".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum
Dossiernummer 34300-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-VIII-143
Indiener M. Bussemaker
Indiener S. Dekker
Ondernummer 143
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum
Uitgiftedatum 2016-05-10
Vergaderjaar 2015-2016