Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-VI-34".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden
Dossiernummer 34300-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-VI-34
Indiener P. Oskam
Indiener J.S. Voordewind
Indiener F. van Oosten
Indiener J. Recourt
Indiener L. van Tongeren
Indiener H.C.M. Krol
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener A. Pechtold
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 34
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016