34 300 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016

Nr. 4 MEDEDELING

15 september 2015

Het Deltaprogramma 2016 «Werk aan de delta. En nu begint het pas echt», zoals genoemd in de memorie van toelichting (Kamerstuk 34 300 J, nr. 2, blz. 3) is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven