Kamerstukken in dossier 34300-J

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Smaling over toetsing van een vergunning aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Smaling over afstemmen van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Smaling over een nulmeting en daaraan te koppelen doelen en maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Smaling c.s. over alternatieven voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van de leden Hachchi en Jacobi over een plan van aanpak Waterschaarste

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van de leden Hachchi en Dik-Faber over aanpakken van medicijnresten in water

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Hachchi over aandacht voor Caribisch Nederland bij het innovatiebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Hachchi over een Europese strategie voor de aanpak van waterverontreiniging door resten van geneesmiddelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Dik-Faber c.s. over oppakken door waterschappen van innovaties in de waterketen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34300-J, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal