Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-I-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van der Burg over een second opinion over de onderhoudskosten van De Groene Draeck
Dossiernummer 34300-I
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-I-6
Indiener B.I. van der Burg
Ondernummer 6
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Van der Burg over een second opinion over de onderhoudskosten van De Groene Draeck
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016