Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 4

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 4 MEDEDELING

15 september 2015

Het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Overzicht 2016, zoals genoemd in de memorie van toelichting (Kamerstuk 34 300 A, nr. 2, blz. 5) is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.