Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734295 nr. L

34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

L1 MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 16 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wijze van groei van de Nederlandse melkveehouderij heeft geleid tot grote problemen op het gebied van fosfaat, stikstof en melkoverschotten,

overwegende, dat de melkveehouderij weer in evenwicht moet worden gebracht met de markt, de natuur, het milieu, het dierenwelzijn en haar omgeving,

overwegende, dat zelfregulering in de afgelopen jaren niet tot dat beoogde resultaat heeft geleid,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak dat naast fosfaatreductie ook weidegang en een maximale melkproductie per koe als wettelijk vastgelegde uitgangspunten kent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Teunissen

Meijer

Vos

Overbeek


X Noot
1

Letter L heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 295.