Kamerstukken in dossier 34295

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34295, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken met betrekking tot de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34295, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Amendement van het lid Van Gerven over geen mestverwerking bij een overschot groter dan 50 kg/ha

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Amendement van het lid Van Gerven over vergroting van de grondgebondenheid van bedrijven met een fosfaatoverschot tussen 20kg/ha en 50kg/ha

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber ter vervanging van nr. 9 over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf over aanpassing van de boetebepalingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 11 over geen mestverwerking bij een overschot groter dan 50 kg/ha

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 12 over vergroting van de grondgebondenheid van bedrijven met een fosfaatoverschot tussen 20kg/ha en 50kg/ha

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 16 over geen mestverwerking bij een overschot groter dan 50 kg/ha

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34295, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal