Kamerstukken in dossier 34295

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake aangeboden petitie van Netwerk Grondig en Comité Gras met betrekking tot een toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34295, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake toezegging T02428 inzake voermestcontracten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (50 kB)

  Brief regering; Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van 16 november 2017 en stand van zaken mestbeleid (TK 33.037, 248)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (52 kB)

  Brief regering; Stand van zaken fosfaatrechten(TK, 33037, 281)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1792 kB)

  Quickscan amendement voeder-mestovereenkomsten. Wageningen, november 2017. 26 blz.

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (39 kB)

  Brief regering; Uitvoering van het gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot (TK, 34295, 24)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (123 kB)

  Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel. Wageningen, 2018-038. 2 blz.

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake toezegging T02427 aangaande fiscale afschrijven van fosfaatrechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34532, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1792 kB)

  Quickscan amendement voedermestovereenkomsten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  27-12-2017 2017-2018 34295, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij); Brief regering; Uitvoering van het gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2017 2017-2018 Kamerstuk 34295, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal