Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034293 nr. 85

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2019

Op 7 oktober jl. heb ik u de derde rapportage renovatie Binnenhof toegezonden (Kamerstuk 34 293, nr. 84). Hierin gaf ik aan dat de cumulatie van risico’s en hierdoor het geheel aan onzekerheden maakt dat ik de start van de renovatie in 2020 en daarmee de verhuizing van de gebruikers van het Binnenhof in de zomer van 2020 niet kan garanderen.

In de derde rapportage heb ik tevens aangegeven om nog eenmaal met alle betrokkenen en deskundigen alle relevante informatie, waaronder de recente beleidslijn ten aanzien van de aanpak van de stikstofproblematiek te wegen en finaal te beoordelen. Dit is de afgelopen periode gebeurd. Alles afwegende en gelet op de noodzaak van een ongestoorde doorgang van het democratisch proces moet de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting worden uitgesteld met 1 jaar tot de zomer van 2021. Ik heb alle gebruikers over dit besluit reeds geïnformeerd.

De kosten van dit besluit worden nader in kaart gebracht door BZK. De kosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof zullen vooralsnog worden gedekt uit de post onvoorzien van de projectbegroting renovatie Binnenhof.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops