Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34270-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)
Dossiernummer 34270;34116
Dossiertitel Uitvoering Wet raadgevend referendum
Identifier kst-34270-3
Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t.
Ondernummer 3
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Uitvoering Wet raadgevend referendum; Advies van andere adviesorganen; Mededeling over besluit inzake definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referendum over de Wet tot goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)
Uitgiftedatum 2015-10-14
Vergaderjaar 2015-2016