Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34252-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-982841
Bijlage blg-982842
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-05-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Programma Beter Aanbesteden, onderzoek inkoopvolume en monitoringsrapportage
Dossiernummer 34252
Dossiertitel Evaluatie Aanbestedingswet 2012
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-34252-22
Indiener M.C.G. Keijzer
Ondernummer 22
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-05-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Aanbestedingswet 2012; Brief regering; Programma Beter Aanbesteden, onderzoek inkoopvolume en monitoringsrapportage
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021