Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34235-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport
Dossiernummer 34235-(R2053)
Dossiertitel Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)
Identifier kst-34235-4
Indiener G.A. van der Steur
Indiener A.G. Koenders
Ondernummer 4
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74); Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015