Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34235-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-05-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen
Dossiernummer 34235-(R2053)
Dossiertitel Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)
Identifier kst-34235-12
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Ondernummer 12
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019