Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634233 nr. 31

34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. 8 EN 151

Ontvangen 27 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a, eerste lid, een zinsnede toegevoegd, luidende: , waarbij geldt dat de hoogte van die vergoeding toereikend moet zijn.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners te regelen dat de hoogte van het Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget toereikend moet zijn, zodat verzekerden de gewenste zorg in kunnen kopen. Hiermee wordt geborgd dat het Zvw-pgb een gelijkwaardig alternatief is voor zorg in natura.

Bergkamp Van der Staaij


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting en de ondertekening.