Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534220 nr. 7

34 220 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 8 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

1. Er wordt een opschrift ingevoegd, luidende:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A.

2. In onderdeel A wordt «In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt aan artikel 30ha een lid toegevoegd» vervangen door: Aan artikel 30ha wordt een lid toegevoegd.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Aan artikel 30i wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. De revisierente wordt op nihil gesteld indien sprake is van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaalde omstandigheden.

Toelichting

Groot probleem in de woekerpolisaffaire is nog steeds dat je feitelijk niet van een woekerpolis af kan. Koop je de polis toch af dan wordt je gestraft met een boeterente van 20%. Samen met de inkomstenbelasting over de polis loopt de belasting dan op tot maximaal 72%.

Daarom regelt dit amendement dat lijfrentepolissen die woekerpolissen zijn naar de definitie van Wabeke afkoopbaar zijn. Bij afkoop van zulke polissen vervalt de revisierente van 20% in zijn geheel.

Omtzigt