Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534196 nr. 11

34 196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bekend is in hoeverre en wanneer mensen de digitale post van de Belastingdienst openen;

overwegende dat het belangrijk is te weten hoelang het duurt voordat mensen hun digitale post van de Belastingdienst openen;

verzoekt de regering, te monitoren wanneer digitale post afkomstig van de Belastingdienst door burgers wordt geopend, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir