Kamerstukken in dossier 34196

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Motie; Motie van het lid Bashir over het behouden van papieren communicatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Motie; Motie van het lid Bashir over monitoren wanneer digitale post van de Belastingdienst wordt geopend

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Motie; Motie van het lid Omtzigt over het beschikbaar blijven van berichten in de berichtenbox gedurende de navorderingstermijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Amendement; Amendement van de leden Omtzigt en Van Vliet dat regelt dat het berichtenverkeer tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst niet langer uitsluitend plaatsvindt langs elektronische weg, maar in beginsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat bij ministeriële regeling in elk geval wordt bepaald dat de belastingplichtige op zijn verzoek per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat een elektronisch bericht is verzonden door Belastingdienst alsmede dat, indien is verzocht om een e-mailnotificatie, een besluit dat bekend is gemaakt door middel van een elektronisch bericht niet eerder in werking treedt dan nadat de e-mailnotificatie is ontvangen door de belastingplichtige

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Van Vliet ter vervanging van nr. 13, dat regelt dat voor een periode van drie jaar de mogelijkheid bestaat voor belastingplichtigen om het berichtenverkeer met de Belastingdienst zowel langs elektronische weg als anders dan langs elektronische weg te laten plaatsvinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Brief regering; Reactie op twee ingediende amendementen inzake de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Kamerstuk 34196, nrs. 113 en 114)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Van Vliet inzake de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2015, over de Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-08-2015 2014-2015 Kamerstuk 34196, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal