Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634184 nr. 11

34 184 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat scholen nog steeds de vrijheid hebben om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen;

constaterende dat bijna 20% van de vmbo-gediplomeerden de overstap naar het havo maakt;

van mening dat een vmbo-t-diploma een drempelloze toegang tot het havo moet verschaffen;

verzoekt de regering, de mogelijkheid voor scholen om te kiezen voor een doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen wettelijk onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius