Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34162-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-465953
Bijlage blg-465952
Bijlage blg-465951
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 34162
Dossiertitel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie
Identifier kst-34162-3
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 3
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015