Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34156-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 34156
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)
Identifier kst-34156-3
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 3
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015