Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34145-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 10 dat de invoering van een griffierecht bij tuchtrechtprocedures voor gerechtsdeurwaarders en notarissen schrapt en het ingevoerde griffierecht bij tuchtrechtprocedures voor advocaten terugdraait
Dossiernummer 34145
Dossiertitel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)
Identifier kst-34145-12
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 12
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 10 dat de invoering van een griffierecht bij tuchtrechtprocedures voor gerechtsdeurwaarders en notarissen schrapt en het ingevoerde griffierecht bij tuchtrechtprocedures voor advocaten terugdraait
Uitgiftedatum 2016-01-21
Vergaderjaar 2015-2016