Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534130 nr. 18

34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt: sociale.

II

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 4c als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verplichting zorgplicht sociale» vervangen door: Zorgplicht.

2. Voor de aanhef wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de aanhef vervalt: sociale.

3. In het eerste lid (nieuw), komt onderdeel a te luiden:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,.

4. In het eerste lid (nieuw), onderdeel b, vervalt: sociale.

5. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

III

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 188c als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervallen «verplichting» en: sociale.

2. In het artikel vervalt: sociale.

IV

In artikel II, onderdeel A, wordt artikel 5a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verplichting zorgplicht sociale» vervangen door: Zorgplicht.

2. Voor de aanhef wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de aanhef vervalt: sociale.

3. In het eerste lid (nieuw), komt onderdeel a te luiden:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,.

4. In het eerste lid (nieuw), onderdeel b, vervalt: sociale.

5. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

V

In artikel II, onderdeel C, wordt artikel 173c als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervallen «verplichting» en: sociale.

2. In het artikel vervalt: sociale.

VI

In artikel III, onderdeel A, wordt artikel 3b als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verplichting zorgplicht sociale» vervangen door: Zorgplicht.

2. Voor de aanhef wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de aanhef vervalt: sociale.

3. In het eerste lid (nieuw), komt onderdeel a te luiden:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,.

4. In het eerste lid (nieuw), onderdeel b, vervalt: sociale.

5. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

VII

In artikel III, onderdeel C, wordt artikel 123b als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervallen «verplichting» en: sociale.

2. In het artikel vervalt: sociale.

VIII

In artikel IV, onderdeel A, wordt artikel 6a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verplichting zorgplicht sociale» vervangen door: Zorgplicht.

2. Voor de aanhef wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de aanhef vervalt: sociale.

3. In het eerste lid (nieuw), komt onderdeel a te luiden:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,.

4. In het eerste lid (nieuw), onderdeel b, vervalt: sociale.

5. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

IX

In artikel IV, onderdeel C, wordt artikel 167d als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervallen «verplichting» en: sociale.

2. In het artikel vervalt: sociale.

X

In artikel V, onderdeel A, wordt artikel 4a als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Verplichting zorgplicht sociale» vervangen door: Zorgplicht.

2. Voor de aanhef wordt de aanduiding «1.» geplaatst en in de aanhef vervalt: sociale.

3. In het eerste lid (nieuw), komt onderdeel a te luiden:

  • a. beleid met betrekking tot de veiligheid voert,.

4. In het eerste lid (nieuw), onderdeel b, vervalt: sociale.

5. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onder veiligheid, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.

XI

In artikel V, onderdeel C, wordt artikel 218b als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervallen «verplichting» en: sociale.

2. In het artikel vervalt: sociale.

Toelichting

Ondergetekenden vinden het belangrijk om tot uitdrukking te brengen dat de voorgestelde zorgplicht naast de sociale veiligheid ook de psychische en de fysieke veiligheid omvat. Sociale veiligheid is slechts één hoofdelement van het veiligheidsbeleid. Hierdoor kan het onderscheid tussen sociale veiligheid in enge en brede zin worden vermeden. Conform de toelichting bij het wetsvoorstel is een school veilig wanneer de psychische, sociale en fysieke veiligheid niet door handelingen van andere mensen worden aangetast. Het welbevinden van leerlingen wordt in het kader van de zorgplicht voor veiligheid dus meegewogen voor zover het verband houdt met de veiligheid.

Indien dit amendement wordt aangenomen, vervalt in het opschrift het woord «sociale».

Bergkamp Bisschop