Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534130 nr. 15

34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 19 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders en leerlingen met klachten over de sociale veiligheid op school zich in eerste instantie moeten wenden tot de school zelf en daarna in laatste instantie tot de Kinderombudsman;

constaterende dat de Kinderombudsman de discutabele effecten van anti-pestprogramma’s blijft verdedigen;

verzoekt de regering, de geschillencommissie onder te brengen bij een (andere) onafhankelijke instantie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius