Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534130 nr. 14

34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 19 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de schaalvergroting in het onderwijs niet heeft bijgedragen aan een veilig schoolklimaat;

verzoekt de regering, voor 1 januari 2016 een plan van aanpak schaalverkleining in het onderwijs te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius