Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634109 nr. G

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

G MOTIE VAN HET LID GERKENS C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat er in het omvattende karakter van de erfgoedwet nog enige zorgpunten zitten,

dat in de uitvoering pas geconcludeerd kan worden of de wet de gewenste effecten heeft,

verzoekt de Minister na 3 jaar de wet te evalueren en aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens

Schnabel

Köhler

Meijer

Atsma