Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 42

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401

Ontvangen 10 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 3.7, eerste lid, wordt na «bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis» ingevoegd: of uitzonderlijke schoonheid.

Toelichting

Met dit amendement wordt uitzonderlijke schoonheid een grond om tot aanwijzing van een cultuurgoed over te gaan. Het toevoegen van het begrip «uitzonderlijke schoonheid» is voor de indieners van belang omdat hiermee de esthetische waarde kan worden meegenomen in het besluit om een object aan te wijzen als beschermd cultuurgoed.

Dik-Faber Pechtold


X Noot
1

Vervangen i.v.m. een wijziging in de toelichting