Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 25

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.7, vierde lid, onderdeel a, wordt na «indien» ingevoegd: het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een cultuurgoed onvervangbaar is indien het van algemeen belang is door zijn uitzonderlijke schoonheid of indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is.

Dik-Faber