Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 24

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1 wordt in de begripsomschrijving van «cultuurgoed» na «roerende zaak» ingevoegd:, waaronder mede wordt begrepen een vervoermiddel,.

Toelichting

Voor het behoud en de ontwikkeling van het mobiele erfgoed is een wettelijke erkenning van wezenlijk belang, zeker wanneer objecten niet de status van beschermd cultuurgoed hebben. Door het ontbreken van enige vorm van erkenning wordt de status van vervoermiddelen die onderdeel zijn van cultureel erfgoed in de praktijk momenteel onvoldoende onderkend. Dat kan bijvoorbeeld de financiering van mobiel erfgoed bemoeilijken. Dit amendement bepaalt expliciet dat vervoermiddelen gelden als cultuurgoed en dat zij daarmee de erkenning van onderdeel van cultureel erfgoed hebben.

Bisschop