Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 34109 nr. 23

Gepubliceerd op 3 juni 2015 14:26

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 7 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 7.4. Investeren opbrengt vervreemding monumenten en cultuurgoederen

Artikel 7.9. Verplichte aanwending voor behoud en ontwikkeling collecties

De opbrengst van de vervreemding van een cultuurgoed, verzameling of monument door Onze Minister, gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders wordt uitsluitend aangewend voor het behoud of de ontwikkeling van collecties in beheer van musea.

Toelichting

Indiener is van mening dat opbrengsten bij verkoop van erfgoed door overheden (in beheer bij musea) altijd moeten worden besteed aan behoud en ontwikkeling van collecties in beheer van musea. Dat is in lijn met de Ethische Code voor Musea en de daarvan afgeleide LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten). Dit voorkomt afstoting om louter financiële redenen.

Jasper van Dijk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl