Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 34109 nr. 22

Gepubliceerd op 3 juni 2015 14:25

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt in de begripsbepaling van «rijksmonument» vóór «of archeologisch» ingevoegd: eventueel tezamen met het terrein waarop of het landschap waarin het monument is gelegen.

II

In artikel 3.1 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het besluit tot aanwijzing als rijksmonument kan mede het terrein waarop of landschap waarin dat monument is gelegen omvatten, indien dat terrein of landschap deel uitmaakt van cultureel erfgoed.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook landschappen en (stads)tuinen die bij rijksmonumenten horen als rijksmonument kunnen worden aangewezen. Parken of historische (stads)tuinen kunnen onderdeel zijn van een ensemble. Het moet wettelijk mogelijk zijn om monumenten aan te wijzen in combinatie met het bijbehorende landschap, park of (stads)tuin.

Dik-Faber


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl