Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2014-2015
Kamerstuk 34109 nr. 20

Gepubliceerd op 3 juni 2015 14:19

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 1 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 3.3, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Indien Onze Minister van oordeel is dat een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling tezamen met een rijksmonument van belang is voor de cultuurhistorische waarde en beleving van cultureel erfgoed, bevat het rijksmonumentenregister tevens gegevens ter identificatie van het beschermde cultuurgoed of de beschermde verzameling.

II

Aan artikel 3.7, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Indien Onze Minister van oordeel is dat een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling tezamen met een rijksmonument van belang is voor de cultuurhistorische waarde en beleving van cultureel erfgoed, bevat het besluit tevens een algemene omschrijving van de samenhang tussen het beschermd cultuurgoed of de beschermde verzameling en het rijksmonument.

III

Aan artikel 3.11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Indien Onze Minister van oordeel is dat een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling tezamen met een rijksmonument van belang is voor de cultuurhistorische waarde en beleving van cultureel erfgoed, bevat het register tevens een algemene omschrijving van de samenhang tussen het beschermd cultuurgoed of de beschermde verzameling en het rijksmonument.

Toelichting

Ondergetekende vindt het van belang dat de Erfgoedwet rekenschap geeft van de samenhang tussen rijksmonumenten en de voorwerpen en elementen die hier nauw mee samenhangen. Het ligt in ieder geval voor de hand dat de relatie wordt aangegeven tussen aangewezen rijksmonumenten en beschermde cultuurgoederen en verzamelingen die nauw met deze monumenten samenhangen. Dit amendement verplicht de Minister om in het rijksmonumentenregister de relatie met beschermde cultuurgoederen en verzamelingen aan te tekenen. Eveneens dient een aanwijzingsbesluit voor een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling vergezeld te gaan van een algemene omschrijving van de relatie met het rijksmonument. In lijn met de ambtshalve aanwijzingen is het aan de Minister om te beoordelen of in voldoende mate sprake is van samenhang tussen monument en cultuurgoed of verzameling. Op deze wijze worden de inspanningen voor de bescherming van ensembles ondersteund.

Bisschop


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl